Drets d’imatge: què implica la signatura del document de cessió de drets d’imatge?

En el cas de la UOC, mitjançant la signatura de la llicència d’imatge, veu i drets d’explotació el llicenciador autoritza el següent:

  • El registre fotogràfic i audiovisual (captura i fixació) de la seva imatge i veu, per qualsevol mitjà tècnic o suport (fotogràfic, sonor, audiovisual, etc.) i el tractament i processament de les imatges i gravacions d’àudio i vídeo.

  • L’ús del seu nom i cognoms i qualsevol altra dada de caràcter personal que hagi estat sol·licitada per la UOC a aquest efecte.

  • La reproducció, distribució, comunicació pública i visualització de les gravacions i fotografies esmentades, o parts d’aquest material, sense règim d’exclusiva, en qualsevol format o modalitat d’explotació, en qualsevol país del món sense limitació geogràfica, i per a qualsevol finalitat docent, editorial o de difusió pròpia de la Universitat, incloent-hi la posada a disposició del públic a internet o la incorporació en una base de dades d’ús públic o institucional.

  • La transcripció del contingut de les gravacions i fotografies esmentades abans i la seva explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació), sense règim d’exclusiva, en qualsevol idioma, format i modalitat d’explotació actualment conegut, incloent-hi l’edició en suport paper i digital, sonor o visual, la posada a disposició del públic a internet, i la seva incorporació en una compilació o base de dades (d’ús institucional o públic), per a qualsevol activitat o finalitat docent, editorial o de difusió pròpia de la Universitat.

  • L’explotació de les gravacions, les fotografies i l’obra executada sota una llicència Creative Commons de tipus Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya (jurisdicció espanyola), que permetrà copiar-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i fer-ne obres derivades, sempre citant el signant i la font, per a usos comercials i no comercials. Tant si les gravacions i les fotografies com l’obra són transformades, el resultat generat restarà sotmès a una llicència Creative Commons similar o compatible amb la llicència esmentada.