Dr. Guy Haug. Lliçó inaugural curs 2011-2012

Amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2011-2012, presentada pel Dr. Guy Haug, expert europeu en avaluació i desenvolupament d'universitats i sistemes d'ensenyament superior la Biblioteca de la UOC ha elaborat aquest recull de recursos amb accés directe a catàlegs (universitaris, nacionals, estatals...), bases de dades i organismes relacionats amb la seva trajectòria.

Data de publicació: 
01.01.11

Haug és considerat un dels pares de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) pel seu paper clau en el desenvolupament de l'estratègia de Lisboa i el disseny del procés de Bolonya. Té una àmplia experiència en direcció universitària i cooperació amb organitzacions internacionals i amb xarxes universitàries a Europa i Amèrica. És llicenciat en Dret i MBA, doctor en Ciències Polítiques i doctor honoris causa pel Higher Education and Training Awards Council, HETAC (Irlanda).

Resultats de cerca

Cerca al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
Documents de Guy Haug disponibles a les biblioteques de les diferents universitats catalanes.
Google Scholar - Guy Haug
Cerca preenregistrada al motor de cerca especialitzat en informació científica de Google.
OpenDOAR - Guy Haug
Cerca al directori i recol·lector de repositoris d'accés obert OpenDOAR.
ROAR - Guy Haug
Cerca al directori i recol·lector de repositoris d'accés obert ROAR.

Webs

Journal of Studies in International Education (JSI)
Guy Haug és membre des de l'any 1997 del consell editorial de la revista JSI.

Organismes i institucions

Agencia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)
ANECA és una fundació que té per objectiu la millora de la qualitat del nostre sistema d'ensenyament superior.
Council on International Educational Exchange (CIEE)
CIEE és una organització no governamental que proporciona informació sobre experiències educatives.
Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea
La Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea és la direcció oficial de la Comissió Europea.
European Association of Universities (EUA)
El Dr. Haug va estar involucrat centralment en la configuració de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).
L'agència és responsable de l'acreditació de les universitats privades i estrangeres a Àustria.

Vídeo

YouTube - Guy Haug
Selecció de vídeos amb entrevistes i conferències de Guy Haug.