Com se cita

Recursos per a saber com se cita correctament i algunes aplicacions per a crear referències bibliogràfiques automàticament.

Us donem alguns consells generals per a crear referències bibliogràfiques seguint els estàndards internacionals.

Estils de citació més destacats per àmbits

Els sistemes de citació desenvolupen una sèrie de pautes que cal seguir a l'hora de referenciar una font o un autor. Normalment, cada disciplina té un estil recomanat:

  • Arts i humanitats: Chicago (història, art, música), MLA (filologies)
  • Comunicació i ciències socials: APA
  • Ciències: ACS (química), AIP (física), AMS (matemàtiques), Harvard (biologia i ambientals)
  • Dret: APA, UNE
  • Economia i empresa: Harvard Business School
  • Psicologia i ciències de l'educació: APA
  • Medicina: Vancouver
estil citació ISO 690
Guia del Servei Lingüístic de la UOC amb l’adaptació, explicació i exemples de la norma ISO 690: 2010.
Estil de citació APA
Estil proposat per l’Associació Americana de Psicologia, segueix el format autor-data per a referenciar les obres.
Estil de citació IEEE
Guia per a elaborar referències bibliogràfiques en els camps de l'electrònica, les comunicacions i la informàtica.
Estil de citació Harvard
Estil de citació que utilitza els parèntesis per a les cites i un apartat propi per a la bibliografia.

Com se cita un document

Les citacions bibliogràfiques han de contenir un conjunt d’elements que fixa la norma ISO 690:2010. A banda de l’estàndard fixat per aquesta norma, hi ha altres estils i pautes més habituals segons els àmbits temàtics. Et donem informació i accés als més rellevants.

Universitat de Deusto
Indicacions de la Universitat de Deusto per a citar documents.
Universidad Carlos III de Madrid
Guia de la Universitat Carlos III de Madrid per a citar documents.

Com se citen les imatges

Alguns recursos per aprendre com s’han de citar les imatges que utilitzem en els treballs acadèmics, articles, etc., entenent les imatges de manera àmplia: fotografies, pintures, dibuixos, quadres, diagrames, gràfics...

Guia sobre “Com utilitzar imatges en els treballs acadèmics” de la Biblioteca de la Universitat de Cantabria
Guia sobre “Com utilitzar imatges en els treballs acadèmics” de la Biblioteca de la Universitat de Cantabria.
Guia sobre la citació d’imatges de la Biblioteca de la Universitat de Washington
Guia sobre la citació d’imatges que ens ofereix la Biblioteca de la Universitat de Washington.

Com se citen les xarxes socials

Alguns recursos per aprendre com s’han de citar les xarxes socials en els treballs acadèmics, articles, etc.

Guia per a citar les xarxes socials segons diferent estils de citacions.
Guia de cites a xarxes socials: Twitter
Guia de citació de xarxes socials de la biblioteca de la Universitat de Sevilla.
Icona de document i text citation guides
Guies de citació de Mendeley per a conèixer com es fan les citacions de webs, blogs, tweets, etc.

Com se citen les dades

Les dades s’han de citar de la mateixa manera que citem altres fonts d’informació bibliogràfica, com ara articles o llibres.

Organització que té com a objectiu ajudar la comunitat investigadora a localitzar i citar dades de recerca.

Citadors automàtics

Aplicacions que permeten cercar un document i generen la referència bibliogràfica automàticament.

OttoBib
Generador automàtic de referències bibliogràfiques.
Cite-O-Matic
Generador automàtic de referències bibliogràfiques MLA 7 i APA.
Cite This For Me
Creador de cites i bibliografies de manera automàtica fent servir diferents estils.
Cite
Creador automàtic de referències per a diferents formats i recursos.