Com detectar el plagi

Selecció d'eines per a detectar el plagi en una obra. 

Viquipèdia - Detecció de plagi
Entrada del terme detecció del plagi a la Viquipèdia.
Detectar el plagi
Recull de programes per a detectar el plagi elaborat per la Universidad de Sevilla.

Eines

Viper és un detector de plagi lliure i gratuit.
Viper és un detector de plagi lliure i gratuit.
Crot Software
Programari dque engloba un conjunt d'eines orientades a posar al descobert el plagi en treballs acadèmics.
 HelioBLAST
Motor de cerca que compara textos a partir de paràgrafs entre 10 i 100 paraules clau.
Plagiarism Detector
Servei en línia per a detectar el plagi en documents o pàgines web.
Plagium
Eina gratuïta de cerca i seguiment de plagis.
PlagScan
Eina gratuïta que detecta plagis en línia.
The Plagiarism Checker
Eina gratuïta que detecta plagis en línia.
Plagiarisma
Eina gratuïta que detecta plagis en línia.