Català: recursos lingüístics

La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en català. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per a mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua catalana.

Data de publicació: 
03.03.17

El Servei Lingüístic

El web del Servei Lingüístic
Ofereix recursos i criteris de llengua i d'edició, en català, espanyol i anglès.
Referències bibliogràfiques - Servei Lingüístic de la UOC
Apartat de citacions del web del Servei Lingüístic de la UOC.

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Diccionari de llengua catalana. Segona edició
Diccionari normatiu de la llengua catalana publicat per l'Institut d'Estudis Catalans.
diccionari.cat
Versió actualitzada del diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. S'hi troben els verbs conjugats.
Diccionaris Larousse: sinònims
Portal de Larousse Editorial, que permet fer consultes a diversos diccionaris bilingües i monolingües.
Diccionari Invers de la Llengua Catalana
Diccionari en què hi ha les entrades del DIEC escrites inversament.
Diccionari català-valencià-balear
Edició electrònica consultable del Diccionari català-valencià-balear que recull variants dialectals del català.
Lèxic Obert Flexionat de Català (LOFC)
Recull de recursos sobre diversos aspectes de la llengua.

Pronunciació

Eines de consulta per a saber la pronunciació de mots en diferents llengües.

oforvo
Guia de pronunciació de paraules, on es poden trobar paraules en 42 llengües i la seva pronunciació.
sons_catala
Recull termes amb l'objectiu d'aconseguir una bona pronunciació en els diferents dialectes catalans.

Verbs

Aquests recursos ajuden a resoldre possibles dubtes relacionats amb la conjugació dels verbs en qualsevol dels temps en què es poden flexionar.

diccionari.cat
Versió actualitzada del diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. S'hi troben els verbs conjugats.
optimot
Cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana.

Eines

Aquesta secció suggereix eines diverses, com ara recursos per a millorar la redacció o traductors automàtics.

És a dir
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Pàgina web de la Generalitat que té informació de traductors automàtics en línia.
softcatala
Associació que té per objectiu fomentar l'ús del català en la informàtica, internet i les noves tecnologies.
rodamots
Butlletí que envia un missatge diari a tothom qui s'hi subscrigui. Tots els mots enviats són a l'arxiu del web.
Critèria
Espai web de l’Institut d’Estudis Catalans que recull eines per a la correcció i la traducció de textos.
Eina que transcriu en lletres els nombres escrits en xifres.
Corrector ortogràfic i gramatical de Softcatalà
Corrector en línia que detecta errors ortogràfics, gramaticals, tipogràfics i estilístics.

Terminologia

Recursos sobre llenguatges d'especialitat i terminologia específica.

termcat
Ofereix informació que ajuda a resoldre dubtes de terminologia catalana.
Terminologia de Ciències i Tecnologia
Cercador d'obres terminològiques relacionades amb la ciència i la tecnologia.
Justiterm
Permet cercar termes jurídics i administratius i consultar la traducció del castellà al català i viceversa.

Ortografia

Institut d'Estudis Catalans
Versió revisada i actualitzada de la normativa ortogràfica en llengua catalana.

Dubtes i qüestions gramaticals

Aquesta secció té recursos per a resoldre tota mena de dubtes lingüístics i gramaticals.

optimot
Cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana.

Estar al dia

Un recull de pàgines web i blogs de notícies i novetats del món de les llengües.

El blog de l'Optimot: consultes lingüístiques
Blog que complementa els continguts que hi ha al servei de consultes lingüístiques Optimot.
El blog del Termcat: centre de terminologia
Blog que destaca, entre tots els continguts disponibles, els que vinculen la terminologia amb l'actualitat.
Retrucs
Difon eines i trucs útils per a l'edició, la redacció i la traducció de documents i textos.
La pàgina i el blog de Gabriel Bibiloni
Pàgina i blog personal del professor de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni
vocabularia
Blog dels Serveis Lingüístics de la UB destinat a estudiants universitaris.

Toponímia

Comissió de Toponímia
Conté criteris i publicacions sobre toponímia catalana.

Corpus lingüístics

Aquest apartat ofereix bases de dades que recullen grans volums de mots i contextos en què apareixen.

Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana
Corpus de més de 52 milions de paraules de textos escrits en català des del 1833 fins al 1988.