Bibliografia

Per tal d’aprofundir més sobre el biaix de gènere en l’art i la tecnologia, la Biblioteca de la UOC suggereix la bibliografia següent. A banda d’articles i revistes d’accés obert, també hi ha articles més científics que requereixen la identificació a la Biblioteca per a poder-los consultar.

Revistes

Revista que se centra en temes de gènere sobre la ciència i la tecnologia.
Revista que publica recerca innovadora sobre estudis de gènere, literatura britànica del segle xix, art i cultura.
Revista que publica sobre les interseccions dels enfocaments feministes dels mitjans de comunicació de recerca.

Articles d'accés obert

Aquest article del 2017 analitza el biaix de gènere significatiu a l’enciclopèdia en línia Wikipedia.
Article sobre el biaix de gènere a la Wikipedia i sobre les possibilitats de ser, o no, editors o editores.
Article sobre les aportacions i les derives de les intervencions artístiques feministes en l’art contemporani.
Article de Remedios Zafra publicat a la revista Quaderns de Psicologia sobre art, tecnologia i feminisme.
Resultats de l’enquesta sobre els lectors i editors de la Wikipedia.

Articles de subscripció de la Biblioteca

Article que enalteix l’activisme informatiu de gènere juntament amb els objectius del projecte Art+Feminism.
Article publicat per Rachael Haynes al Journal of Australian Studies.
Article de Michelle Moravec sobre el procés de recerca històrica en arxius digitals des d’una perspectiva feminista