Bases de dades: L

Accés a les plataformes dels principals editors que la Biblioteca té subscrites, i que permeten la consulta d’articles, revistes, edicions preliminars, actes de congressos...

Mostrant 1 - 8 de 8
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Latin America & Iberian Database
Base de dades multidisciplinar.
LearnTechLib
Recurs especialitzat en aprenentatge virtual i tecnologies de la informació i l'educació.
LNCS
Col•lecció de monografies «Lecture Notes in Computer Science» (LNCS) de Springer.
Library Science Database
Base de dades sobre biblioteconomia i ciències de la informació.
Linguistics Database
Base de dades sobre lingüística.
LISA: Library and Information Science Abstracts
Base de dades bibliogràfica que recull articles de revistes internacionals especialitzades en documentació.
LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts
Base de dades bibliogràfica especialitzada en biblioteques i gestió de la informació.