Barreres i desigualtats principals de la participació política en línia

Començant amb l'explicació del concepte de la divisòria digital, a continuació s'exposen les particularitats d'internet que causen desigualtats i factors diferencials en la participació política, així com algunes iniciatives per a lluitar contra la divisòria digital.

Data de publicació: 
20.03.18

A continuació, es tracta el concepte de divisòria digital, entesa com la distància entre diferents comunitats (condicionades per qüestions socioeconòmiques, geogràfiques, culturals, etc.) pel que fa a l'accés i l'ús de les noves tecnologies, i els seus efectes respecte als nous espais i pràctiques de participació política en línia.

Conjunt de recursos amb reflexions diverses sobre com internet afecta el compromís i la participació política.

Recull d'informació sobre l'ús de diferents recursos digitals en campanyes polítiques.

Un cop conscienciats dels efectes de la divisòria digital, s'han començat a idear alternatives per a lluitar contra aquesta barrera. A continuació en desglossem algunes.