Anglès: recursos lingüístics

La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en anglès. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per a mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua anglesa.

Última actualització: 
04.02.19

El Servei Lingüístic

El web del Servei Lingüístic
Ofereix recursos i criteris de llengua i d'edició, en català, espanyol i anglès.
Referències bibliogràfiques - Servei Lingüístic de la UOC
Guia del Servei Lingüístic de la UOC amb l’adaptació, explicació i exemples de la norma ISO 690:2010.
Practical Guide to English Usage (Language Service, Universitat Oberta de Catalunya)
Aquesta guia conté les necessitats lingüístiques d'anglès que han sorgit a la UOC des que es va crear.

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Oxford Dictionaries
Ofereix accés gratuït a nombrosos diccionaris publicats per Oxford University Press; també té secció de gramàtica.
Merriam-Webster
Merriam-Webster produeix els diccionaris líders d'anglès americà.
cambridge_dictionaries
Cambridge University Press publica diccionaris per a estudiants d'anglès des del 1995 i els ofereix des del 1999.
OneLook Dictionary Search
Motor de cerca de paraules i frases que indexa més de dinou milions de paraules i més de mil diccionaris en línia.
ORO
Col·lecció de diccionaris i obres de referència generals i especialitzades.
Acronym Finder
Diccionari d’acrònims, abreviacions i sigles que ens retorna la seva definició, amb més d’un milió de definicions.
Collins Dictionary
Diccionari editat per Harper Collins i que es publica des del 1819.
MacMillan Dictionary
Diccionari que es publica des del 2002.
Oxford Advanced American Dictionary
Diccionari monolingüe per a usuaris de nivell avançat d’anglès americà.
Ozdic
Diccionari que ofereix les combinacions de paraules més habituals en anglès britànic i anglès americà.

Verbs

Aquests recursos ajuden a resoldre possibles dubtes relacionats amb la conjugació dels verbs en qualsevol dels temps en què es poden flexionar.

british_council
Llista de verbs irregulars freqüents en anglès elaborada pel British Council.

Traducció

Diccionaris i bases de dades bilingües i multilingües per a facilitar les traduccions.

iate
Base de dades terminològica interinstitucional de la UE per a compartir la terminologia comunitària.
linguee
Permet buscar paraules i expressions en milers de milions de textos bilingües.
wordreference
Troba la paraula seleccionada i ofereix la possibilitat d'obtenir-ne la definició, el sinònim/antònim i traducció.
Oxford Dictionaries (Spanish-English)
Diccionari anglès-espanyol ofert per Oxforddictionaries.com.

Dubtes i qüestions gramaticals

Aquesta secció té recursos per a resoldre tota mena de dubtes lingüístics i gramaticals.

english_usage
Lloc web de preguntes i respostes per a lingüistes, etimòlegs i veritables entusiastes de la llengua anglesa.
common_errors
Guia útil i divertida d'expressions d'altres idiomes, termes obscurs i paraules pronunciades sovint incorrectament.
Oxford Dictionaries (Grammar)
Informació útil sobre la gramàtica i l'ús de l'anglès, a càrrec dels responsables del diccionari Oxford.
Headway Upper-Intermediate
Secció del portal d’Oxford University Press dedicada a la gramàtica de nivell acadèmic mitjà.
Self Access Corner
Apartat del web Self Access Corner, que és al servidor de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC).

Eines

Aquesta secció suggereix eines diverses, com ara recursos per a millorar la redacció o traductors automàtics.

Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English
Guia d'estil pensada per a docents, investigadors, personal d’administració i professionals de la llengua.
Writing Guides: Scholarly Publishing
Tracten temes relacionats amb la publicació de treballs que fan servir metodologies de recerca.
Research Writing
El Centre Universitari d'Escriptura de la Universitat de Florida Central és un recurs per a la redacció.
visca.com
Selecció d'eines i recursos per a ajudar els catalanoparlants a aprendre anglès.
grammarly
Aquesta eina pot revisar la gramàtica que fa servir l’usuari, i ofereix consells útils per a millorar la redacció.

Pronunciació

Eines de consulta per a saber la pronunciació de mots en diferents llengües.

oforvo
Guia de pronunciació de paraules, on es poden trobar paraules en 42 llengües i la seva pronunciació.
howjsay
Diccionari en línia de pronunciació de l’anglès.
Pronunciation lessons 5 minute english
Secció de pronunciació del portal 5 Minute English d’ensenyament en anglès.
ship or sheep
Portal de pronunciació de l’anglès basat en la semblança entre dos sons.

Corpus lingüístics

Aquest apartat ofereix bases de dades que recullen grans volums de mots i contextos en què apareixen.

british_national_consortium
Recull de cent milions de paraules que conté exemples de la llengua escrita i parlada de l'anglès del segle XX.
corpus_contemporary
El corpus d'accés gratuït d'anglès més important i l'únic corpus equilibrat i ampli d'anglès americà.
Springer Exemplar
Springer Exemplar busca en els continguts de les revistes de Springer per a mostrar paraules en el seu context.
Google Books Ngram Viewer
Gràfics que mostren com surten escrites les expressions en un corpus de llibres en un període de temps.

Estar al dia

Un recull de pàgines web i blogs de notícies i novetats del món de les llengües.

Lingua Franca
Blog sobre llengua i redacció acadèmica de la publicació universitària The Chronicle of Higher Education.
World Wide Words
World Wide Words registra paraules noves, la història d'algunes, els termes utilitzats en la premsa i curiositats.
quick_dirty
Grammar Girl ofereix consells breus i simpàtics per a millorar la redacció.
sentence_first
Les paraules són eines poderoses i mereixen un ús meticulós, encara que aquest ús canviï constantment.
johnson
Reflexions sobre l'ús i abús dels idiomes a tot el món en un blog batejat en honor del lexicògraf.

Escriptura

Writing Skills - EnglishClub
Secció del portal EnglishClub amb aspectes que ajuden a escriure en anglès.
Writing help - Oxford Living Dictionaries
Secció d’ajuda a l’escriptura dins l’apartat de gramàtica del portal Oxford Living Dictionaries.
Academic Writing - Warwick
Secció d’escriptura acadèmica dels estudis de ciències socials de la Universitat de Warwick.

Vocabulari

English Word Games - Learn English Today
Secció del portal Learn English Today per a aprendre anglès amb jocs de paraules.

Lectura

Short Stories - EnglishClub
Secció del portal EnglishClub amb històries curtes per a ampliar el vocabulari en anglès.
Metropolitan Barcelona
Revista publicada en anglès dedicada a la ciutat de Barcelona i adreçada al visitant.
Short Stories - East of the Web
Secció del portal East of the Web dedicada als contes en anglès.
World News in English - The Big Project
Portal en què hi ha enllaços a diaris en anglès d’arreu del món.
The Times Higher Education
Portal del magazín The Times Higher Education dedicat a les notícies relatives a l’ensenyament superior.

Listening

SUB Ingles
Portal en què s’ofereixen vídeos de cançons en anglès amb les lletres subtitulades.
BBC News
Portal en anglès d’aquesta divisió de la BBC responsable de la informació d’actualitat.

Cultura

Learn English Network
ONG que dona suport a estudiants i professors d’anglès des del 1999.
BBC Learning English
Portal de la BBC que ensenya anglès des del 1943, amb àudios, vídeos i materials textuals gratuïts.