Anglès: recursos lingüístics

La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en anglès. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua anglesa.

Última actualització: 
03.09.20

El Servei Lingüístic

UOC Language & Style
Aquest web proporciona criteris per a la redacció de textos de l'àmbit de la UOC en anglès.
L'objectiu d'aquest material és ajudar a conèixer tot el que hi ha als tres webs de llengua de la UOC.
Guia per aprendre anglès
Aquesta guia s'ha dissenyat per donar suport als membres de la comunitat UOC que necessiten escriure en anglès.
@UOCllengua
Compte de Twitter del Servei Lingüístic de la UOC.

Aprenentatge d'idiomes

Toolkit d'anglès
Et presentem una selecció de recursos elaborada per la UOC per perfeccionar el teu nivell d'anglès.
Learn English Network
ONG que dona suport a estudiants i professors d’anglès des del 1999.
BBC Learning English
Portal de la BBC que ensenya anglès des del 1943, amb àudios, vídeos i materials textuals gratuïts.

Redacció

Aquesta secció ofereix recursos diversos per ajudar a millorar l'escriptura i resoldre dubtes específics sobre aquest àmbit.

 
Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English
Guia d'estil pensada per a docents, investigadors, personal d’administració i professionals de la llengua.
Writing Guides: Scholarly Publishing
Tracten de temes relacionats amb la publicació de treballs que fan servir metodologies de recerca.
Research Writing
El Centre Universitari d'Escriptura de la Universitat de Florida Central és un recurs per a la redacció.
visca.com
Selecció d'eines i recursos per ajudar els catalanoparlants a aprendre anglès.
Writing Skills - EnglishClub
Secció del portal EnglishClub amb aspectes que ajuden a escriure en anglès.
Writing help - Oxford Living Dictionaries
Secció d’ajuda a l’escriptura dins l’apartat de gramàtica del portal Oxford Living Dictionaries.
Academic Writing - Warwick
Secció d’escriptura acadèmica dels estudis de ciències socials de la Universitat de Warwick.
Purdue Online Writing Lab
Portal amb una àmplia gamma de recursos per ajudar a escriure en anglès.

Lectura

Short Stories - EnglishClub
Secció del portal EnglishClub amb històries curtes per ampliar el vocabulari en anglès.
Metropolitan Barcelona
Revista publicada en anglès dedicada a la ciutat de Barcelona i adreçada al visitant.
Short Stories - East of the Web
Secció del portal East of the Web dedicada als contes en anglès.
World News in English - The Big Project
Portal en què hi ha enllaços a diaris en anglès d’arreu del món.

Listening

SUB Ingles
Portal en què s’ofereixen vídeos de cançons en anglès amb les lletres subtitulades.
Portal que permet escoltar ràdio i podcasts de la BBC en anglès.

Pronunciació

Eines de consulta per saber la pronunciació de mots en diferents llengües.

oforvo
Guia de pronunciació de paraules, on es poden trobar paraules en 42 llengües i la seva pronunciació.
howjsay
Diccionari en línia de pronunciació de l’anglès.
Pronunciation lessons 5 minute english
Secció de pronunciació del portal 5 Minute English d’ensenyament en anglès.
ship or sheep
Portal de pronunciació de l’anglès basat en la semblança entre dos sons.

Vocabulari

English Word Games - Learn English Today
Secció del portal Learn English Today per aprendre anglès amb jocs de paraules.

Dubtes i qüestions gramaticals

Aquesta secció té recursos per resoldre tota mena de dubtes lingüístics i gramaticals.

english_usage
Lloc web de preguntes i respostes per a lingüistes, etimòlegs i veritables entusiastes de la llengua anglesa.
common_errors
Guia útil i divertida d'expressions d'altres idiomes, termes obscurs i paraules pronunciades sovint incorrectament.
Oxford Dictionaries (Grammar)
Informació útil sobre la gramàtica i l'ús de l'anglès, a càrrec dels responsables del diccionari Oxford.
Headway Upper-Intermediate
Secció del portal d’Oxford University Press dedicada a la gramàtica de nivell acadèmic mitjà.
Self Access Corner
Apartat del web Self Access Corner, que és al servidor de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC).

Diccionaris

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.

Lexico
Ofereix accés gratuït a nombrosos diccionaris publicats per Oxford University Press; també té secció de gramàtica.
Merriam-Webster
Merriam-Webster produeix els diccionaris líders d'anglès americà.

Traducció

Diccionaris i bases de dades bilingües i multilingües per a facilitar les traduccions.

Inter-Active Terminology for Europe (IATE)
Base de dades terminològica interinstitucional de la UE per compartir la terminologia comunitària.
linguee
Permet buscar paraules i expressions en milers de milions de textos bilingües.
wordreference
Ofereix la possibilitat d'obtenir la definició, el sinònim/antònim i la traducció de la paraula seleccionada.
Oxford Dictionaries (Spanish-English)
Diccionari anglès-espanyol ofert per Oxforddictionaries.com.

Corpus lingüístics

Aquest apartat ofereix bases de dades que recullen grans volums de mots i contextos en què apareixen.

british_national_consortium
Recull de cent milions de paraules que conté exemples de la llengua escrita i parlada de l'anglès del segle XX.
Google Books Ngram Viewer
Gràfics que mostren com surten escrites les expressions en un corpus de llibres en un període de temps.
English-corpora.org
Portal que dona accés obert als corpus en línia més grans i més utilitzats.

Estar al dia

Un recull de pàgines web i blogs de notícies i novetats del món de les llengües.

quick_dirty
Grammar Girl ofereix consells breus i simpàtics per millorar la redacció.
sentence_first
Les paraules són eines poderoses i mereixen un ús meticulós, encara que aquest ús canviï constantment.