Accés als recursos de la Biblioteca per perfils

Selecciona el perfil que vols consultar

Visitant Estudiant Estudiant en pausa
Estudiant de postgrau, màster o doctorat Estudiant d'EducaciOnline, >25, >45 o cursos de formació superior professional Estudiant de formació a mida
Professor o investigador Personal de gestió o membre del patronat FUOC Professor/a col.laborador/a o tutor
Convidat de recerca Alumni Alumni Premium
Novetats Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Bases de dades Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Articles Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Revistes Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Llibres electrònics Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes que no siguin de subscripció.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.

Membre d'Empreses Associades: Consultar els llibres en format paper a les seus de la UOC.
Bibliografia recomanada de les assignatures Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.

Membre d'Empreses Associades: Consultar la bibliografia recomanada en format paper a les seus de la UOC.
Mòduls didàctics Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.

Membre d'Empreses Associades: Consultar els mòduls didàctics en format paper a les seus de la UOC.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual. La consulta dels recursos electrònics de subscripció no està disponible.
Novetats Demanar en préstec les novetats o consultar-les en línia (en el cas dels llibres electrònics).
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar en línia els llibres electrònics o demanar en préstec els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la.
Mòduls didàctics Consultar tots els mòduls didàctics de la Biblioteca Virtual.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Bases de dades Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Articles Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Revistes Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Llibres electrònics Aquest recurs no està disponible per al teu perfil..
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes que no siguin de subscripció.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Bibliografia recomanada de les assignatures Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Mòduls didàctics Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual. La consulta dels recursos electrònics de subscripció no està disponible.
Novetats Demanar en préstec les novetats o consultar-les en línia (en el cas dels llibres electrònics).
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar en línia els llibres electrònics o demanar en préstec els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la.
Mòduls didàctics Consultar tots els mòduls didàctics de la Biblioteca Virtual.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Demanar en préstec les novetats o consultar-les en línia (en el cas dels llibres electrònics).
Bases de dades Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Articles Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Revistes Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Llibres electrònics Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes que no siguin de subscripció.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar els llibres en format paper a les seus de la UOC.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada en format paper i consultar-la.
Mòduls didàctics Consultar els mòduls en format paper a les seus.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual. La consulta dels recursos electrònics de subscripció no està disponible.
Novetats Consultar les novetats en línia (en el cas dels llibres electrònics).
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Aquest recurs no està disponible per al teu perfil.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la (en el cas dels llibres electrònics).
Mòduls didàctics Demanar en préstec els mòduls en format paper de la Biblioteca Virtual (queden exclosos de consulta si tenen format electrònic).
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Visualitzar l’apartat i accedir al préstec o a la consulta en línia.
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura

Consultar en línia els llibres electrònics o demanar en préstec els llibres en format paper.

Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la.
Mòduls didàctics Consultar tots els mòduls didàctics de la Biblioteca Virtual.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Visualitzar l’apartat i accedir al préstec o a la consulta en línia.
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar en línia els llibres electrònics o demanar en préstec els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures

Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la.

Mòduls didàctics Consultar tots els mòduls didàctics de la Biblioteca Virtual.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Visualitzar l’apartat i accedir al préstec o a la consulta en línia.
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.(*ISI WOS es troben temporalment fora de servei per aquest perfil)
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar en línia els llibres electrònics o demanar en préstec els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la.
Mòduls didàctics Consultar tots els mòduls didàctics de la Biblioteca Virtual.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Demanar en préstec les novetats o consultar-les en línia (en el cas dels llibres electrònics).
Bases de dades Accedir a totes les bases de dades de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Articles Consultar i baixar els articles subscrits a text complet per la Biblioteca Virtual.
Revistes Accedir a totes les revistes de subscripció de la Biblioteca Virtual i consultar-les.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles des de la Biblioteca Virtual.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar en línia els llibres electrònics o demanar en préstec els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada i consultar-la.
Mòduls didàctics Consultar tots els mòduls didàctics de la Biblioteca Virtual.
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual.
Novetats Visualitzar l’apartat i utilitzar el servei de préstec per a consultar-lo. La consulta de llibres electrònics no està disponible.
Bases de dades Accedir i consulta de les bases de dades de subscripció de: Wiley i IEEE
Articles Consultar i baixar els articles disponibles a Wiley i IEEE.
Revistes Accedir i consultar les revistes disponibles als recursos Wiley i IEEE.
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles als recursos Wiley i IEEE.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes que no siguin de subscripció.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada en paper i consultar-la.
Mòduls didàctics Demanar en préstec els mòduls en format paper de la Biblioteca Virtual (queden exclosos de consulta si tenen format electrònic).
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual. La consulta dels recursos electrònics de subscripció que no apareixen al web d'Alumni no estan disponibles.
Novetats Visualitzar l’apartat i utilitzar el servei de préstec per a consultar-lo. La consulta de llibres electrònics no està disponible.
Bases de dades Accedir i consulta de les bases de dades de subscripció de: Aranzadi Instituciones**, Business Source Complete Alumni, Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, Artstor, VLEX, Wiley i IEEE. (**requereix quota extra de subscripció anual)
Articles Consultar i baixar els articles disponibles a Aranzadi Instituciones **, Business Source Complete Alumni, Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, Artstor, VLEX, Wiley i IEEE. **requereix quota extra de subscripció anual)
Revistes Accedir i consultar les revistes disponibles als recursos Aranzadi Instituciones**, Business Source Complete Alumni, Emerald, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, Artstor, VLEX, Wiley i IEEE. (**requereix quota extra de subscripció anual)
Llibres electrònics Accedir i consultar els llibres electrònics disponibles a les bases de dades mencionades anteriorment i als llibres electrònics de Cambridge Core, Ebrary-Elibro, Myilibrary, VLEX i Taylor and Francis ebooks.
Sumaris de revistes Consultar els sumaris de revistes disponibles als recursos Business Source Complete Alumni, Emerald, Scopus, ISI WOK, Proquest Dissertations & Theses, Proquest Central, Springer, Artstor, Wiley i IEEE.
Llibres, DVD i dispositius de lectura Consultar els llibres en format paper.
Bibliografia recomanada de les assignatures Accedir a la bibliografia recomanada en paper i consultar-la.
Mòduls didàctics Demanar en préstec els mòduls en format paper de la Biblioteca Virtual (queden exclosos de consulta si tenen format electrònic).
Monogràfics Consultar tots els monogràfics de la Biblioteca Virtual. La consulta dels recursos electrònics de subscripció queda limitada als continguts especificats per Alumni Premium.