Eines per a la gestió de dades de recerca

Vídeo que explica què és i com utilitzar l’eina Pla de gestió de dades de recerca.

Eines per a redactar el pla de gestió de dades de recerca

Plantilles i aplicacions que t’ajudaran en la redacció del pla de gestió de dades de recerca

Eina DMP (CSUC)
Elabora el Pla de gestió de dades de recerca amb aquest eina del CSUC.
DMP Online
Eina desenvolupada pel Digital Curation Center que ofereix una plantilla per elaborar un DMP.
plec de fulls i text Data Management Plan
Plantilla editable amb el sumari dels continguts principals que ha d’incloure el pla de gestió de dades de recerca.
Digital Curation Center
Llista de verificació dels apartats que ha d'incloure un Pla de gestió de Dades (DMP).

Infraestructures de gestió de dades de recerca

Recull de portals i repositoris de dades de recerca.

És recomanable utilitzar recursos europeus per a assegurar-se que compleixen la llei de protecció de dades.

Zenodo
Repositori multidisciplinar d'accés obert desenvolupat pel CERN.
Logo EUDAT
Infraestructura col·laborativa que proporciona serveis per a la gestió de dades de recerca, formació i consultoria.
logo Dariah
Infraestructura per a investigadors d'arts i humanitats que treballen amb mètodes de recerca digital.
logo Clarin
Infraestructura europea per a gestionar i difondre recursos lingüístics seguint els principis FAIR.
Figshare
Repositori multidisciplinar d'accés obert desenvolupat per Digital Science.
re3data.org
Directori de repositoris de dades de recerca.
Repositoris multidisciplinars per a dades en Accés Obert
Repositoris multidisciplinars per a dades en Accés Obert.
OpenAIRE How to select a repository
Guia amb els criteris a aplicar a l’hora de seleccionar el repositori per a les dades de recerca.

Formació en gestió de dades de recerca

Mòduls de formació sobre la gestió de dades de recerca.

MANTRA Research Data Management Training logo
Mòdul de formació sobre gestió de dades de recerca creat per la University of Edinburgh.
Logo EUDAT Training
Consulta el mòdul formatiu del portal EUDAT per aprendre més sobre la gestió de dades de recerca.
recursos de gestió de dades de recerca Foster
Recull de recursos de formació en gestió de dades de recerca.
cessda eric Data management guide
Mòdul formatiu per a aprendre com gestionar les dades en cada etapa del cicle de les dades de recerca.