Cerca d'informació

Servei de consultes bibliogràfiques

Servei personalitzat per a la cerca de documents rellevants per a la teva activitat acadèmica o de recerca.
Cerca d'informació
Necessites optimar el temps invertit a cercar informació?

On cercar informació

ISI Web of Science
Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica.
Scopus
Base de dades produïda per Elsevier que recull unes 18.000 publicacions d’unes 5.000 editorials internacionals.
ProQuest Dissertations and Theses
Base de dades que dóna accés a teis doctorals i tesines.
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Recursos per accedir a la producció científica dels autors UOC.