Terminologia i fraseologia administratives

Algunes eines per a definir i entendre què és la terminologia.

Articles

La importancia de la normalización terminológica
Ponència sobre normalització terminològica.
¿Es recomendable la normalización terminológica?
Ponència on es debat sobre la normalització terminològica.
El español en el contexto de la normalización terminológica internacional
Ponència sobre la convergència terminològica de les normes tècniques en espanyol.
Normalización en ISO e IEC y terminología
Ponència sobre la convergència terminològica de les normes tècniques en espanyol.

Organismes i eines

Asociación Española de Terminología (AETER)
Associació per a l'estudi sobre terminologia i els llenguatges d'especialitat.
Portal:Terminología - Wikilengua
Terminoteca, allotjada a Wikilengua.
Wikilengua:Terminesp - Wikilengua
Banc de dades terminològiques de la llengua espanyola, part de la Terminoteca de la Wikilengua.
UNTERM (The United Nations Terminology Database)
Base de dades terminològica de les Nacions Unides.
InterActive Terminology for Europe (IATE)
Base de dades interinstitucional de terminologia de la Unió Europea.