Nou model de recursos d'aprenentatge (Repte-Niu)

1. El nou model de recursos d'aprenentatge

 

- Què és un PD? (veure exemple)

El Projecte Docent (PD) és el document que mostra el disseny pedagògic de l’assignatura, resultant de les sessions d’assessorament que comparteixen PRAs, la Biblioteca i l’eLearn Center.

Cada projecte:
-    planteja situacions d’aprenentatge o reptes
-    descriu les competències i resultats d’aprenentatge associats als reptes i a les activitats
-    identifica la tipologia d’activitats i els lliurables
-    estima temps de dedicació de l’estudiant
-    selecciona els recursos d’aprenentatge necessaris per a resoldre el repte

 

- Què és la metodologia PLA? (veure document)

La metodologia PLA (Performance Learning Activity) és una modalitat d’acció formativa, construïda a partir d’una situació definida al voltant d'un repte, basada en competències i que té com a nucli una activitat d’aprenentatge.

 

- Què és el repte?  (veure document)

El repte es defineix a partir d’una situació relacionada amb un plantejament motivador, basat en competències, dissenyat al voltant de l’activitat i amb un agregador específic de recursos d’aprenentatge, el Niu. Al voltant del repte s’organitzen els elements de disseny instruccional aplicats a models d’aprenentage en línia, enfatitzant la mesura del temps de dedicació.

 

- Què és el vídeo-repte? (veure document)

És el vídeo en el qual el professor responsable de l'assignatura explica el repte o l'activitat de l'assignatura en el marc del nou model de recursos d'aprenentatge, PLA-NIU. 

 

- Què és un NIU? (veure document)

El NIU és una estructura tipus mosaic que permet a l'estudiant veure quina és l'activitat que ha de resoldre i quins són els recursos d'aprenentatge proposats per a resoldre-la.

Alguns exemples: Exemple de NIU real (aula eLicense), Exemple visual del NIU II, Exemple visual del NIU III

 

- Què és un OU? (veure document)

L'OU és la unitat mínima d'un NIU. És cadascun dels recursos d'aprenentatge que inclouen les orientacions pel seu millor aprofitament. Un OU pot ser textual, audiovisual, etc.

 

- El tast (veure document)

Als autors que han rebut un encàrrec d'autoria de materials per a una assignatura, se'ls demana un exemple o una part del material que se'ls ha encarregat.

 

- Què és eLC kit?

L'eLC kit és el web de recursos per al disseny de l'aprenentatge dirigit a tot el professorat de la UOC creat com a suport al procés de disseny de les assignatures d'acord al plantejament Repte-Niu. Podeu accedir a l’eLC kit a través de la Intrauoc/espai eLearn Center i el següent enllaç: http://elckit.elearnlab.org/ (només accessible per a la comunitat UOC).

 

2. Recursos d'aprenentatge que formen un NIU

 

- Continguts de creació pròpia (veure document)

Són els recursos d'aprenentatge que s'han de crear de nou i que poden necessitar un encàrrec d'autoria, independentment de si es tracta de formats editorials o de formats audiovisuals.

 

- Recursos externs (veure document)

Són els recursos d'aprenentatge ja creats, propietat de tercers, que poden ser d'accés obert o que en alguns casos poden necessitar una gestió dels drets d'autor o, fins i tot, una subscripció o l'adquisició prèvia per a poder-hi donar accés des de l'aula.

Enllaç a l'apartat Cerca de recursos d'aprenentatge i també a Gestiona els recursos d'aprenentatge externs.

 

- Les orientacions (veure document)

Són textos breus que acompanyen tots els recursos del NIU, tant els de producció pròpia com els externs, en què s'exposen els aspectes i elements rellevants que conté el recurs i que proporcionen les indicacions rellevants per a treballar el recurs en el marc de l'activitat que es proposa.

Aquí en podeu consultar un exemple.

 

3. Participants en el disseny d'un NIU

 

- Què fa un PRA? (veure document)

El professor responsable de l'assignatura s'encarrega de dissenyar l'assignatura, fer els encàrrecs de recursos d'aprenentatge per al Niu (externs i de nova creació), validar els continguts de les autories encarregades i produir les orientacions per als recursos que es mostraran a les seves aules.

 

- Què fan l'Assessor en el disseny pedagògic i el Curador de continguts per al NIU? (veure document)

 

- Què fa l'autor d'un recurs d'aprenentatge per a un NIU? (veure document)

L’autor és qui rep l'encàrrec de crear els continguts d'un recurs d'aprenentatge per a una assignatura de la UOC. És qui s’encarrega de crear els continguts, lliurar el tast i els originals definitius dels continguts en la data establerta seguint la guia d'autoria corresponent.

 

- Què fa l'eLearnCentre?

L'assessor de l'eLearCenter acompanya el professor en el disseny pedagògic i metodològic de l'assignatura des de l'activitat, reforçant i fent explícit el seu caràcter competencial i mantenint la coherència entre el creditatge de l'assignatura i la dedicació de l'estudiant. 

A través de diverses sessions d'assessorament personalitzat ajuda a construir el Pre-projecte docent de l'assignatura: contextualitzant les activitats a partir de situacions d'aprenentatge, identificant activitats per desenvolupar les competències establertes i proposant diferents formats de recursos d'aprenentatge.

 

- Què fa el Bibliotecari?

El Bibliotecari acompanya al professor en el disseny de l'assignatura posant el focus en els recursos que es necessitaran. Assessora en l'adequació dels recursos documentals al disseny que s'està elaborant, ajuda a descobrir-ne dins de les col·leccions de la Biblioteca i elabora el pressupost resolent els dubtes sobre les necessitats que sorgeixen durant les sessions de treball tant sobre recursos externs com els de producció pròpia.

4. Què cal fer per a modificar un Niu?

En el cas que hàgiu detectat que un repte no funciona i sigui millor adaptar-lo o bé que els recursos que s’havien pensat inicialment siguin millorables, podeu fer-hi les modificacions que considereu necessàries.

 

Els canvis que necessiteu implementar poden ser, bàsicament, de tres tipus:

- Afegir recursos nous
- Eliminar recursos existents
- Substituir recursos actuals per d’altres

En aquest document us expliquem quins passos heu de seguir quan voleu fer qualsevol tipus de millora en un Niu.