L'estructura dels documents jurídics i administratius

La redacció dels documents jurídics i administratius està força fixada. De fet, la majoria de documents tenen una estructura distintiva.

Documentos Administrativos - administracion.gob.es
Apartat informatiu sobre els documents administratius del portal Administracion.gob.es.
Manual de documentos administrativos
Estudi dels principals documents administratius emprats per l'Administració pública espanyola i els ciutadans.
Manual de lenguaje jurídico-administrativo
Manual d'estudi del llenguatge administratiu.
Lenguaje jurídico-administrativo: una lengua de especialidad
Obra per a la interpretació ciutadana del llenguatge administratiu.
Lenguaje administrativo y derecho : el lenguaje como aspecto de la actividad administrativa : propuestas para un uso eficaz del lenguaje administrativo por el personal de las Administraciones Públicas
Manual que s'autodefineix com una «nueva visión sobre la eficacia comunicativa de la Administración pública».
Escribir bien es de justicia: técnicas de expresión escrita para juristas
Monografia sobre la importància de l'ús correcte de l'expressió escrita en el text jurídic.
Textos jurídics - Centre de Redacció (UPF)
Indicacions per a l'usuari com a suport en la producció escrita de textos jurídics i administratius.