Indicacions per a autors/es de recursos d'aprenentatge per a la UOC

L'ensenyament en línia i el Campus Virtual de la UOC

Com s'ensenya i s'aprèn a la UOC?
El model educatiu de la UOC és el principal tret distintiu de la universitat des dels seus inicis.
L'aula de la UOC
Descobreix com és l’aula de la UOC i les seves característiques principals.
Com han de ser els recursos d'aprenentatge per a l’ensenyament en línia?
Vídeo on s'explica de manera breu i molt gràfica com elaborar els recursos d'aprenentatge de la UOC.
Treballar amb els recursos d’aprenentatge en format digital té molts avantatges.
Treballar amb els recursos d’aprenentatge en format digital té molts avantatges.

Catàleg de Recursos d'Aprenentatge de la UOC

Des d'aquest enllaç pots accedir al Catàleg de Recursos d'Aprenentatge de la UOC. Als apartats "Formats audiovisuals" i "Formats editorials" hi trobaras unes breus indicacions sobre com elaborar els diferents tipus de recursos i un model de plantilla per cada recurs (subapartat "Autoria").

Pautes per a l’elaboració dels mòduls de la UOC (veure document)

Guia per als autors i les autores que tenen l’encàrrec de crear un contingut docent bàsic per a una assignatura o unitat formativa de la Universitat.


El TAST dels materials: Què és i com s’ha de fer? (veure document)

Indicacions per als autors/es de recursos d'aprenentatge en format mòduls per a la UOC
Vídeo adreçat als autors/es que reben l’encàrrec d’escriure uns continguts per a una assignatura de la UOC.
El procés d’edició dels recursos d'aprenentatge de la UOC
Vídeo que explica de manera breu i molt gràfica el procés editorial dels recursos d'aprenentatge de la UOC

Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual 


Apartat de la Biblioteca UOC on trobar informació sobre propietat intel·lectual i drets d’autor dels continguts publicats a la UOC (recursos d’aprenentatge, etc.)

 

Citació bibliogràfica 

 

Recursos per a saber com se cita correctament una referència bibliogràfica i algunes aplicacions per a crear cites automàticament.

 

Com s'han de referenciar les imatges que s'inclouen a l'aula o en un material?