Formació per a professors/es de la UOC amb relació als recursos d'aprenentatge

1. Què són els recursos d’aprenentatge en el context de la UOC?

Els recursos d’aprenentatge són continguts i eines per a ús exclusiu dels estudiants. Són recursos digitals multimèdia i multiformat creats per la UOC, subscrits per la UOC o amb gestió de drets d’ús associats, i serveixen per a desenvolupar les activitats d’aprenentatge de l’assignatura. 

Poden ser recursos de nova creació (creats ad hoc) o ja existents, que poden ser reutilitzats. Així, es consideren recursos d’aprenentatge tant un cas d’estudi, com una pàgina web, un article, un programari, un audiovisual, un llibre, un giny, etc.

El professor o professora responsable és qui selecciona els recursos d’aprenentatge necessaris per a assolir les competències establertes i poder completar les activitats proposades, amb l’acompanyament dels bibliotecaris temàtics de referència de la Biblioteca de la UOC.
 

2. Accés als recursos d’aprenentatge de la UOC

L’accés als recursos d’aprenentatge seleccionats per a cada assignatura es fa des de l’aula o aules corresponents, al Campus Virtual, atès que majoritàriament són recursos digitals multimèdia i multiformat.

Únicament s’envien a casa dels estudiants els recursos d’aprenentatge que no tinguin cap alternativa digital de qualitat.

En aquest sentit, el Pla estratègic 2017-2020 de la Universitat (accions de transformació i transversalitat docent), amb l’objectiu de la digitalització dels recursos d’aprenentatge, impulsa un procés consensuat i possibilista de racionalització de la producció i tramesa de productes analògics, que es concreta en el Pla de racionalització de tramesa 2017-2020, que es va aprovar en la reunió de la Comissió de Programes del 16 de juny del 2017, amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica i de la Comissió de Gestió el juny del 2017.
 

3. Recursos d’aprenentatge de creació pròpia (recursos UOC)

Són els recursos d’aprenentatge que s’han de crear de nou i que, per tant, poden requerir un encàrrec d’autoria, independentment de si es tracta de formats editorials, de formats audiovisuals, o de qualsevol altre tipus de format. Són els recursos d’aprenentatge que anomenem propis o recursos UOC.
 

 

4. Recursos d’aprenentatge «externs»

Són els recursos d’aprenentatge ja creats, propietat de tercers, que poden ser d’accés obert o que en alguns casos poden necessitar una gestió dels drets d’autor o, fins i tot, d’una subscripció o l’adquisició prèvia per a poder-los utilitzar en el context de l’aula.

 

A. Recursos que requereixen o poden requerir gestió de drets d’ús

Recursos d’aprenentatge que no són propietat de la UOC, sinó d’altres editors o autors, com ara articles de revista, parts o capítols de llibre, textos legals, pàgines web, guies d’estudi, manuals i programaris, etc., que poden requerir una gestió de drets d’autor per a posar-los a l’aula i fer-ne un ús docent dins del marc legal establert.

 

B. Recursos que requereixen una adquisició prèvia a tercers o una subscripció 

Recursos que requereixen una adquisició prèvia a tercers per a poder-los tenir accessibles des de l’aula com a recurs d’aprenentatge. Són, per exemple, llibres-manuals (en digital o en paper), ginys (plaques de programari, etc.), pel·lícules (en digital i/o en DVD), programari, etc.
 

C. La bibliografia recomanada

La bibliografia recomanada és la relació de documents de consulta optativa que els professors recomanen per a les seves assignatures. Tots els documents de la bibliografia recomanada es posen a disposició dels estudiants des del catàleg de la Biblioteca de la UOC. Malgrat que es considera un dels recursos d’aprenentatge «externs», la consulta d’aquests documents en cap cas ha de ser obligatòria per a poder superar l’assignatura.
 

5. Cerca i selecció de recursos d’aprenentatge a la col·lecció digital de la Biblioteca

La col·lecció digital de la Biblioteca de la UOC és la font principal de recursos d’aprenentatge per a les assignatures de la UOC. Per això, l’adquisició i la subscripció dels recursos i fonts d’informació que conté es fan tenint molt en compte el seu ús i reaprofitament en el context de les aules del Campus. 

La col·lecció digital de la Biblioteca de la UOC és el punt de partida de qualsevol cerca de recursos d’aprenentatge per a una assignatura. En aquest sentit, els professors trobareu a l’apartat Com funciona de la Biblioteca un recull de materials d’autoformació que us ajudaran a saber quins continguts, quines fonts i quins recursos d’informació teniu disponibles i com els podeu utilitzar per a cercar-hi els recursos que necessiteu, com ara:
 

 

En qualsevol cas, recordeu que sempre podeu disposar del servei de cerca de recursos d’aprenentatge, que és un servei a mida de la vostra activitat docent, sigui per a preparar la docència d’una nova assignatura, per a redissenyar-ne una d’existent, per a utilitzar-los en una PAC o per a incloure’ls com a recursos a les aules.
 

Contacta amb el teu bibliotecari o bibliotecària de referència:

Estudis

Bibliotecari/ària de referència

Arts i Humanitats

Gerard Pagès 

Ciències de la Informació i la Comunicació

Neus Malagarriga

Ciències de la Salut

Àgueda Mercadal

Dret i Ciència Política

Elisabet Cervera

Economia i Empresa

Albert Cervera

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions

Lis Balcells

Psicologia i Ciències de l’Educació

Àgueda Mercadal