Criteris d'estil en la redacció administrativa

Per a aconseguir un text clar i concís, cal seguir uns criteris d'estil en la redacció administrativa, com els desglossats a continuació.

Obres generals

Cómo escribir claro
Decàleg per a una comunicació més fluida.
Manual de estilo de la lengua española
Manual de suport per a la redacció correcta.
Libro de estilo de la Justicia
Obra sorgida arran d'un acord entre el Consell General del Poder Judicial i la Reial Acadèmia Espanyola.
Manual de estilo de la lengua española: MELE 5
Manual de suport per a la redacció correcta.
Libro de estilo Garrigues
Manual per a la preparació d'escrits jurídics.
Libro de Estilo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Llibre d'estil per a tots els professionals del dret.
Cerca per matèria Castellà--Estil al catàleg de la Biblioteca
Cerca precuinada al catàleg de la Biblioteca per a manuals d'estil per a la redacció en espanyol.

Pautes sobre l'ús no sexista del llenguatge

Uso no sexista del lenguaje administrativo
Manual i indicacions sobre l'ús no sexista del llenguatge.
El uso del lenguaje no sexista como herramienta para construir un mundo más igualitario
Article sobre l'ús adequat del llenguatge com a mitjà per al tracte paritari entre sexes.
Lenguaje administrativo no sexista. Instituto Andaluz de la Mujer
Manual de l'Institut Andalús de la Dona per a dotar els professionals de l'administració de la Junta d'Andalusia.
Las guías de uso no sexista del lenguaje: la situación de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en la Universitat de València
Article que fa un estat de la qüestió sobre l'ús del llenguatge administratiu igualitari entre sexes.
El lenguaje jurídico no sexista, principio fundamental del lenguaje jurídico modernizado del siglo XXI
Reflexió sobre la modernització del llenguatge jurídic no sexista a Espanya.
Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico. Ministerio de Justícia
Informe de recomanacions sobre el llenguatge jurídic que han d'emprar els professionals de l'àmbit del dret.
El español, una lengua no sexista
Ponència d'Álvaro García Meseguer en defensa de l'espanyol com a llengua no sexista.
Género y lenguaje jurídico - Càtedra Jean Monnet (UAB)
Recull de recursos recopilats per la Càtedra Jean Monnet sobre la igualtat del llenguatge jurídic.
Sexismo y lenguaje escrito
Recull del blog Lenguaje administrativo.