Convencions gràfiques

Apartat sobre l'ús formal dels elements paralingüístics emprats en la redacció administrativa: les abreviacions i les majúscules i minúscules.

Abreviacions

“Abreviaturas”. Real Academia Española.
Apartat informatiu sobre abreviacions, com a annex del Diccionario panhispánico de dudas.
"10.4. Abreviatura". Libro de estilo interinstitucional
Informació sobre abreviacions dins del Libro de estilo interinstitucional.
"Abreviaturas, signos y símbolos, unidades de medida". Libro de estilo interinstitucional
Annex sobre abreviacions, signes, símbols i unitats de mesura dins del Libro de estilo interinstitucional.

Majúscules i minúscules

Diccionario panhispánico de dudas. MAYÚSCULAS
Epígraf sobre les majúscules del Diccionario panhispánico de dudas.
10.2. Mayúsculas y minúscula. Libro de estilo interinstitucional
Informació sobre majúscules dins del Libro de estilo interinstitucional.
"Anexo B2. Mayúsculas y minúsculas". Libro de estilo interinstitucional
Annex sobre majúscules i minúscules dins del Libro de estilo interinstitucional.
Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas
Diccionari especialitzat, disponible per préstec consorciat.