Docència

T'oferim un conjunt de serveis i recursos per fer més efectiva la teva activitat de docència.

La Biblioteca dóna accés a continguts i serveis adreçats als professors de la UOC
Sol·licita una cerca de recursos d’aprenentatge a mida de la teva activitat docent; per a preparar la docència d’una nova assignatura, redissenyar-ne una d’existent o bé desplegar un nou programa.
Encarrega una nova autoria com a recurs d’aprenentatge de l’assignatura, revisa i actualitza els recursos que ja es fan servir, i fes el lliurament d’originals dels autors/es per a editar-los.
Sol·licita i renova els recursos d’aprenentatge externs amb gestió de drets d'autor (capítols, articles, enllaços web, entre d'altres) i/o que requereixen una adquisició prèvia (programaris, ginys, pel·lícules i llibres-manuals, etc.).
Crea i renova la bibliografia recomanada de les teves assignatures
Sol·licita que s'afegeixi un recurs d'aprenentatge UOC ja existent i creat originàriament per a una altra assignatura, a les teves assignatures.
Fes-nos arribar les noves necessitats, modificacions i anul·lacions de pressupost d'inversió de recursos d'aprenentatge.
Demana un recull de recursos: documents, eines i webs sobre un tema concret, per a fer-ho servir durant la docència de les teves assignatures.
T’assessorem i t’acompanyem en l’anàlisi i l’avaluació dels recursos d’aprenentatge de les assignatures (anàlisi de costos, usos, qualitat, etc.), i també per a fer l’informe d’acreditació de qualitat del programa.
T'enviem els recursos d'aprenentatge en suport físic de les teves assignatures.
Publica al repositori institucional de la UOC, O2, les publicacions digitals en accés obert elaborades en el desenvolupament de les activitats acadèmiques i de docència.
Demana la incorporació del bibliotecari/a a l'aula com a formador. Descobreix l'itinerari de formació per autors i professors.
Recull de recursos de la Biblioteca orientats a la docència a la UOC.