Maria Puigdueta

Maria Puigdueta
Perfil: 
Desenvolupament de Serveis de Biblioteca
Àmbits de treball: 
Préstec, Comunicació 2.0, Documents electrònics, Servei de consultes

Educació

Llicenciada en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.  
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona. 

Cursos de formació contínua; entre altres, els següents: 

    Postgrau en línia de Documentació digital. Universitat Pompeu Fabra (IdEC).
    Avaluació i preservació de la documentació electrònica. Associació d'Arxivers de Catalunya.
    Planificació i metodologia d'implementació d'un sistema de gestió documental. Col•legi Oficial de
    Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Certificat d'Aptitud Pedagògica. Universitat de Barcelona (ICE).

Més informació

Membre del Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Membre del Col•legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Membre del Centre Excursionista de Catalunya i vocal acompanyant de la Secció de Muntanya.

Interessos personals

M'agrada l'excursionisme i la natació, la literatura, la cuina, la jardineria i un llarg etcètera, però, sobretot, dedicar temps a les persones que m'envolten i descobrir nous indrets.