Mari Vállez

Mari Vállez
Perfil  Serveis de Biblioteca per a la Recerca
Àmbits de treball  Consultes bibliogràfiques. Revistes científiques.
Educació

Llicenciatura de Documentació, Universitat Oberta de Catalunya (2003)

Màster en Lingüística computacional, Universitat Politècnica de Catalunya (1993)

Llicenciatura de Filologia Hispànica, Universitat de Barcelona (1991)

Més informació
Interessos personals

M'agraden les excursions per la muntanya i la lectura.