Aida Fernández

Aida Fernández
Perfil: 
Serveis de Biblioteca per a l'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Disseny i edició, Eines de gestió, Recursos d’aprenentatge de la UOC, Biblioteques digitals

Com et pot ajudar l’Aida?

S’ocupa de la gestió i el seguiment de l’edició dels recursos d’aprenentatge propis de la UOC, és a dir, dels continguts que s’encarreguen a experts i que es creen expressament per a cada assignatura (continguts en multiformat, wikis, blogs, recursos audiovisuals, etc.).

La seva tasca consisteix a rebre i gestionar els encàrrecs d’autoria per als autors contractats, rebre els lliuraments d’originals i fer el seguiment de la producció editorial d’aquests recursos perquè estiguin disponibles a les aules en començar la docència. A més, resol consultes i incidències dels estudiants i del professorat relacionades amb els recursos d’aprenentatge.

Educació i trajectòria professional

És diplomada en Biblioteconomia i Documentació (Universidad de León), llicenciada en Documentació (Universidad de Salamanca) i postgraduada en Arxivística (UNED).

Experta en gestió de projectes de biblioteques, ocupació que va desenvolupar en una consultora especialitzada en gestió documental, la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en arxius i biblioteques tant d’àmbit local (Arxiu de les Corts d’Aragó, Arxiu Municipal de Valladolid i Arxiu de la Diputació Provincial de Valladolid) com estatal (Arxiu de la Reial Cancelleria de Valladolid) i europeu (Biblioteca Central de la Comissió Europea a Brussel·les). Com es desprèn de la seva trajectòria, és una persona inquieta que gaudeix aprenent constantment.

Més informació

Interessos personals

Li agrada el senderisme, parlar altres llengües i la sidra de la seva terra natal.