Aida Fernández

Aida Fernández
Perfil: 
Desenvolupament de Serveis de Biblioteca
Àmbits de treball: 
Biblioteques digitals, recerca i comunicació 2.0

Educació

Llicenciatura Documentació, Universitat de Salamanca (2005)

 

Diplomatura Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Lleó (2003)

 

Postgrau Arxivística, UNED (2008)

Interessos personals

M’agrada el senderisme, parlar altres llengües i la sidra de la meva terra natal.