Adrián de Mon

Adrián de Mon
Perfil: 
Biblioteca per a l'Aprenentatge
Àmbits de treball: 
Disseny i edició, Eines de gestió, Recursos d’aprenentatge de la UOC, Biblioteques digitals

Com et pot ajudar l'Adrián?

A la Biblioteca de la UOC hi ha la cuina dels recursos d'aprenentatge. Alguns dels materials que trobes a l'aula s'encarreguen a persones expertes en les diferents matèries i es creen expressament per a cada assignatura. Són continguts multiformat com wikis, blogs, manuals o vídeos.

L'Adrián, com a tècnic d'edició dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, s'encarrega que els recursos d'aprenentatge que es creen des de la UOC estiguin disponibles a temps a les aules (enviament d'encàrrecs d'autoria, recepció d'originals, control de lliurament, etc.).

A més, és responsable de la gestió dels recursos d'aprenentatge vinculats al programari, la qual cosa comporta el contacte entre els departaments interns responsables i els proveïdors, i s'encarrega de l'aparició correcta d'aquests recursos a l'aula.

Educació i trajectòria professional

És llicenciat en Geografia (UB), graduat en Informació i Documentació (UB) i màster en Documentació Digital (UPF). Treballa en l'entorn de les biblioteques i arxius des del 2003.

Interessos personals

Practicar i veure tot tipus d'esport, llegir llibres i còmics, escoltar música i podcasts, anar al cinema i seguir les últimes sèries de televisió, així com viatjar i fer excursions.