Memòria institucional

Memòria de l'activitat desenvolupada per la Biblioteca Virtual de la UOC, durant el curs acadèmic 2010-2011.
Memòria de la Biblioteca Virtual de la UOC: curs 2005-2006
Resum de l'activitat de la Biblioteca al llarg del curs acadèmic 2005-2006.