Drets especials i forals

Recull de les lleis específiques de les comunitats autònomes amb una legislació particular.

Aragó

Aragón
Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón.
Aragón
Ley 3/2016, de 4 de febrero, de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de Aragón.

Catalunya

Centre d'estudis jurídics i de formació especialitzada
Treball de recerca relatiu al nou dret de família de Catalunya.
Universitat de Lleida
Article en el qual l’autora explica les diferències de tutela que apareixen en el dret civil català.
Comunitat autònoma de Catalunya
Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
Comunitat autònoma de Catalunya
Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Galícia

Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar.

Illes Balears

Balears
Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables.

País Basc

Euskadi
Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar.
Euskadi
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

País Valencià

Comunidad Valenciana
Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana.
Comunidad Valenciana
Ley 13/2008, de 8 de octubre, reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat Valenciana.
Comunidad Valenciana
Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.
Comunidad Valenciana
Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana.