Quins recursos necessiten una identificació pròpia?

Alguns recursos electrònics (revistes i bases de dades) requereixen també d’una identificació pròpia. En aquests casos, pots consultar el nom d’usuari i la contrasenya a la pàgina de Contrasenyes de recursos, sempre que el teu perfil d’usuari ho permeti.