Què puc trobar al cercador de la Biblioteca?

Referències bibliogràfiques i continguts a text complet a què la Biblioteca està subscrita en múltiples formats, des de revistes electròniques fins a llibres físics o materials multimèdia.

El cercador també recupera documents de l’O2 Repositori UOC, de la col·lecció Manuel Castells i recursos d’aprenentatge de la nostra universitat.