El cercador de recursos consulta tot el que hi ha en una base de dades de recerca específica (JSTOR, Web of Science, MEDLINE, ERIC, etc...)?

No, perquè indexa directament les metadades de les publicacions (revistes específiques, diaris i altres publicacions periòdiques), que poden venir de diversos llocs: directament de l’editor o d’una base de dades intermèdia.

Dit això, no sabem exactament quina part de continguts té el cercador en comú amb les bases de dades de recerca especialitzades (JSTOR, Web of Science, ERIC, etc.). En alguns casos podria ser prop d’un 100%, en uns altres, entre un 50% i un 75%.