Continguts subjectes a drets d’autor: dret de citació

Els estudiants poden incloure continguts de tercers en els seus treballs demanant el corresponent permís als titulars de drets. No obstant això, no cal que en demanin una autorització expressa si s’acullen a alguna de les excepcions a la llei (ENLLAÇ APARTAT AUTORS I DRETSD'AUTOR), com ara el dret de citació.

El dret de citació permet que l’estudiant/autor pugui fer ús de l’obra d’un tercer amb finalitats docents o de recerca; aquest ús consisteix en la inclusió de fragments de l’obra en el seu treball o projecte. Per a poder aplicar el dret de citació, la llei exigeix que les obres originals ja s’hagin divulgat (és a dir, que ja estiguin en circulació) i que s’hi incloguin a manera de citació o per a fer-ne una anàlisi, comentari o judici crític i en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació. En aquest cas, podrà acollir-se al dret de citació sense que sigui necessària cap autorització de l’autor original. En tot cas, sempre s’haurà d’indicar la font i el nom de l’autor de l’obra usada.

En el cas de les fotografies, també és possible fer servir tota la fotografia emparant-se en el dret de citació, sempre que es compleixin les condicions exigides per la llei.