Com s'utilitzen operadors booleans al cercador de recursos?

El cercador de recursos de la Biblioteca permet la cerca pels següents operadors booleans: AND, OR i NOT (cal fer-los servir en majúscula).

  • Quan dos o més termes o expressions són adjacents i no es fa servir cap operador booleà, el sistema utilitza per defecte l’operador AND. Per exemple, si cerques earthquake fault rebràs els mateixos resultats que si cerques earthquake AND fault.
  • Per a ampliar resultats utilitza l’operador OR. Per exemple, si cerques microcircuits OR nanocircuits obtindràs resultats d’elements que incloguin un terme o l’altre.
  • Per a excloure elements en una cerca, utilitza l’operador NOT o el signe davant de la paraula que vulguis excloure. Per exemple, si cerques mustang NOT animal els resultats que obtindràs faran referència al cotxe i no a un tipus de cavall.
  • Fes servir el signe asterisc (*) o interrogant (?) per a truncar les cerques i ampliar-ne els resultats (el truncament no funciona quan es realitza com a primer caràcter d’una cerca). El signe (?) recuperarà qualsevol caràcter, per exemple, si voleu recuperar tant el mot Olsen com Olsan, podeu realitzar la cerca: Ols?n. En aquest cas però, no recuperaríem el nom Olsson, ja que tindria dos caràcters entre la s i la n. El signe asterisc (*) recuperarà zero o més caràcters dins d’una paraula o al final d’una paraula. Per exemple, una cerca de Ch*ter recuperarà resultats amb les paraules Chapter, Charter o Character. Si el fas servir al final d’un paraula, recuperarà qualsevol sufix, per exemple, cercant Temp* recuperaràs: Temptation, Temple i Temporary.

Consells: Podeu afegir parèntesis per crear grups dins d’una consulta. Per exemple: 

però