Competències informacionals

Materials d'autoformació que t'ajudaran a adquirir les competències bàsiques per a ser autònom en l'accés a la informació i la seva gestió i ús, per mitjà dels continguts i serveis de la Biblioteca.

Bases de dades

Cerca d'informació especialitzada

Publicació de treballs acadèmics

Gestió de la informació