Renovació dels temes de la Biblioteca

Renovació dels temes de la Biblioteca
17.09.14
Amb l’inici de semestre, els bibliotecaris temàtics responsables de cada estudi han seleccionat i destacat els recursos més interessants que formen part de la col•lecció de la Biblioteca per a facilitar-te l’accés i la consulta.