Pràctiques de comunicació de la revista ETHE

Practiques
08.11.18
Coneix des de dins el funcionament d’una revista acadèmica internacional i el treball de difusió i posicionament internacionals.