Cinc consells per a fer un bon treball final

Cinc consells per a fer un bon treball final
19.03.19
Saps on buscar la informació? Com pots generar una bibliografia automàticament? Segueix aquestes recomanacions per a encarar el teu TFM o TFG.